KnowHow Edtech 2019

Noen inntrykk fra KnowHow Edtech 2019

Den australske journalisten Ginger Gorman, delte sine personlige erfaringer med nettroll og de enorme kostnadene som kommer med “online harassment”. Hun viste til statistikk som fortalte at 44% prosent av den kvinnelige, australske befolkningen har opplevd en eller annen form for hets på nett.

12% av kvinner i den norske befolkningen har opplevd netthets, men hele 53% begrenser seg på nettet i frykt for å bli hetset. I Norge er dette det største demokratiske problemt vi har.

Gorman har i forbindelse med boken Troll hunting intervjuet en rekke personer som på forskjellige vis har er faring med eller som nettroll. Gorman peker på foresatte såvel som skoleverket, blant annet i kapittelet “The Internet was my parent” – “If you drill right down deep, a lot of these guys fell through the cracks as kids,” forklarer hun, til The Guardian.

Vi fikk også vite litt om den australske ordningen med en E-safety commission, noe som foreløpig er unikt for Australia . Her finnes det en rekke nettressurser, i samme landskap som dubestemmer.no og ung.no.

Gorman argumentere for “safety by design”, men tar også til orde for at det ikke er noen god ide å forby bruk. Barn og unge vil finne frem til teknologien uansett. Foresatte må i stedet følge opp og være gode forbilder. Åpenhet omkring hva som skjer er essensielt, slik at barn og unge tør å ta kontakt med voksenpersoner og ikke er redd for å fortelle om ting de opplever på nettet.

Amnesty tar til orde for å endre det norske lovverket, for bedre å kunne beskytte mot netthets.

Endre Olsvik Elvestad, grunnlegger av Signlab, jobber med å bruke kunstig intelligens for å gjøre tegnspråk mer tilgjengelig. Han viser til at AI er gammel teknologi, men at dette blir praktisk anvendbart i dag på grunn av dramatisk lavere kostnader knyttet til dataprosessering.

Elvestad viste blant annet til Neuralink som jobber med å koble AI til det menneskelige sansesystemet

Om man hadde ubegrenset med tid i klasserommet. Hva ville en som lærer gjort annerledes?

Til tross for at det er lett å peke på mangler er skolesystemet ganske godt, men det fanger i alt for liten grad opp de som av ulike grunner har avsluttet utdannelsen. Det er et stort behov for et system som er bedre tilpasset de som er i arbeid eller vil ta opp igjen utdannelsen.

Andreas Refsgaard holder på med det vi kan kalle kreativ koding og viste en rekke praktiske eksempler på bruk av maskinlæring. Refsgaard la vekt på at han lærer bedre dersom han leker seg og utfolder seg kreativt med teknologien.

Mye spennende som en kan utforske fra egen datamaskin.


Refsgaard viste blant annet til Kolam , et prosjekt som bruker webkameraet for å skape musikk ved hjelp av maskinlæring, noe som leder oss til dette Google-prosjektet, knyttet til maskinlæringsplattformern Tensorflow:

I forbindelse med en påfølgende workshop har Refsgaard satt opp en egen nettside med en rekke praktiske eksempler.

En dag med mye teknologi ble avsluttet med noen kritiske perspektiver fra Ben Williamson, Senior Researcher ved University of Edinburgh. Williamson hevder det er en økende motstand mot teknologi generelt og innen utdanning spesielt. Dette henger sammen med bekymringer knyttet til hvordan teknologi påvirker demokrati, samfunn og mellommenneskelige forhold.

Alle teknologiselskapene ser til utdanningsfeltet, som Amazon Alexa, som nå kommer med et eget Education API.

Williamson anbefaler Audrey Watters sitt nettsted Hack Education

Videre viste Williamson til at mye læringsteknologi favoriserer menn, som gjerne liker å sitte og lære seg ting, online, som oftest alene,

En rekke eksempler ala Flawed Algorithms Are Grading Millions of Student1s Essays og A flawed algorithm led the UK to deport thousands of students, samt nordiske eksempler, som Skole får böta 200.000 på grunn av bruk av ansiktsgjenkjenning.

Andre innlegg under konferansen

How2MOOC - When social values meet technology

Yaacov Hecht – Founder of Democratic School and Education Cities

Using games for teaching work processes

Eirik Jåtten Rector, and Gaming Pedagogue John Arne Gaard Nilsen, Revheim Secondary School

AI trainers: What do they do and how to become one?

Øyvind Steinkopf – SundBid and Proposal Manager, Kindly

Sustainable learning solutions in a global market place

Emmeli Olen – Director of Valmet Learning Services

Trapped in Learning - What designing escape rooms taught the Future Classroom Teacher

Lise Dissing Møller – Lector, Future Classroom Teacher, University College Copenhagen

Connecting research to practice: personalised education

Natalia Kucirkova – Professor, Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioural Research, UiS

Google resources you can use today

Alexandra Ahtiainen – Education Sales Manager Finland & Norway @ Google

Open digital learning solutions- for integration purposes

Markus Kressler – Founder, Kiron Open Higher Education