Åpning av læringslab

Utveksling av ideer og konkrete løsninger for læringslabber var et sentralt tema ved samlingen som Arbeidsgruppen for digitalt samarbeid arrangerte i København i fjor.

I september 2020 åpnet læringslabben i HVLs nybygg i Bergen. Læringslaben er en del av HVLs satsing på campusutforming som fremmer læring, og samarbeid og et svar på Kunnskapsdepartementet sin digitaliseringseringsstrategi for UH-sektoren samt UNIT sin handlingsplan for digitalisering i høgare utdanning og forsking.

Bildene er fra åpningen den 4. september 2020

Læringlabben skal blant annet brukes til å drive pedagogisk innovasjon og utvikling av varierte og studentaktive læringsformer. Det skal òg fungere en arena for forskning, formidling og deling. Prosjektet er organisatorisk forankra i ALU, i linjen til prorektor for utdanning, med Medielab som driftsansvarlig.

Lignende prosjekter er utviklet eller under oppseiling ved flere institusjoner, og utviklingen av denne typen læringsarealer er interessante å følge på tvers av institusjonene i UHnett Vest. Denne typen arealer må anses som utviklingsprosjekter og erfaringsdeling blir dermed essensielt.

UHnett Vest sin Arbeidsgruppe for digitalisering hadde "Fysiske konsekvenser av digitalisering" som tema for en parallellsesjon ved samlingen på Solstrand i 2018.

Fysiske konsekvenser av digitalisering UH-nett Vest, Digitalt samarbeid – Mars 2018

Samhandlingsrommet

Ved HVL, Bergen er dette et aktivitetsbasert areal med fokus på samhandling, simulering, VR, AR og XR.

Rommet er utstyrt med konferanseløsning for samhandling på tvers og mulighet for å arrangere event og utstillinger.

Det skapende rommet

Dette er det minste av rommene, men sentralt plassert med innsyn og enkel tilgang fra atrium. Rommet vil være en arena der interne aktiviteter kan speile noe av det som foregår i samarbeid med Bergen kommune (se nedenfor), men også romme aktiviteter som kan peke mot andre møter mellom teknologi og fag. Som navnet antyder er dette et areal der man ønsker å ta opp i seg tankegang fra skaperverksteder, dvs en åpne og eksperimenterende møter mellom teknologi og nye ideer.

Utforskingsrommet

Et rom tenkt for utvikling av læring og undervisning for ansatte, studenter og skoleelever. Rommet har tilgang til uteareal. Dette er det største av de tre rommene i læringslabben.

To dager i uken vil Bergen kommune, Etat for skole, benytte dette rommet til sin kursvirksomhet, et tilbud som også vil kunne benytte av personer fra HVL.
HVL har en avtale med Bergen kommune om samarbeid om digital didaktisk verksted i dette rommet. Avtalen skal styrke praksissamarbeidet mellom høgskolen, og da særskilt FLKI, og Etat for skole i Bergen kommune. Det ibbebærer blant annet at kommunen disponerer rommet to faste dager i uken. Avtalen løper i 2 år fra 1. januar 2021.

Presentasjon fra åpningen, september 2020, og presentasjonen som Jon Hoem og Andrea Eikset holdt under seminaret i København i fjor.

Læringslab åpning, 2020 – inkl noen prosjektideer
Læringslab med skaperverksted – HVL