Digitalt samarbeid

På disse sidene finner du informasjon om aktiviteter, nyheter og ressurser, knyttet til UH-nett vest sin arbeidsgruppe for digitalt samarbeid. Faggruppen ble avviklet i desember 2020.

KnowHow Edtech 2020

Presenterer seg som "The leading EdTech event in the Nordics", en internasjonalt rettet konferanse med en mengde svært kompetente innledere.

I år foregår arrangementet 23 – 25 September 2020. Kl 12.00 – 14.00

I år gratis på nett!

Se videostrømmene her

Åpning av læringslab

Utveksling av ideer og konkrete løsninger for læringslabber var hovedsaken ved samlingen som Arbeidsgruppen for digitalt samarbeid arrangerte i København i fjor. I august i år åpnet læringslabben i HVLs nybygg i Bergen.

Les mer

KnowHow Edtech 2019

Arbeidsgruppen for digitalt samarbeid hadde et arbeidsmøte i forlengelse av konferansen KnowHow Edtech, i Stavanger. Denne konferansen ble arrangert for fjerde gang, og har vist seg å være en av de mer interessante arenaene for de som er nysgjerrige på hvordan teknologi påvirker utdanningsfeltet.

Les mer

Future Classroom Lab

Arbeidsgruppen arrangerte i juni 2019 institusjonsbesøk ved UCC, deltakelse med flere bidrag på konferanse og et seminar, i København.

Les mer